နီေပါတြင္ ေပါက္ကြဲမႈ ၃ ခုေၾကာင့္ လူ ၄ ဦးေသ၊ ၇ ဦး ဒဏ္ရာရ | DVB