ေတာင္ကုိရီးယားကလပ္ႏွင့္ ျမန္မာအသင္း ေျခစမ္းပြဲ ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္ | DVB