အိႏၵိယ ေစ်း၀ယ္စင္တာ မီးေလာင္မႈ ေသဆုံးသူ ၂၀ ရွိၿပီ | DVB