သမၼတထရမ့္ႏွင့္ဇနီး ၄ ရက္ၾကာ အလည္အပတ္ခရီးစဥ္အျဖစ္ ဂ်ပန္ေရာက္ရွိ | DVB