အိႏၵိယတြင္ ေစ်းဝယ္စင္တာတခု မီးေလာင္၊ ၁၅ ဦးထက္မနည္း ေသဆံုး | DVB