ဂၽြန္တယ္ရီက လမ္းပတ္ထက္ေစာၿပီး ခ်ဲလ္ဆီး နည္းျပျဖစ္မည္ဟု ဒန္းနစ္၀ုိက္စ္ သုံးသပ္ | DVB