ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ထရီဆာေမ ရာထူးက ႏုတ္ထြက္မည္ဟု ေၾကညာ | DVB