ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ထရီဆာေမ ရာထူးက ႏုတ္ထြက္မည္ဟု ေၾကညာ

ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ထရီဆာေမဟာ ရာထူးကေန ႏုတ္ထြက္ေတာ့မယ္လုိ႔ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔က  ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ တခ်ိန္က အီးယူအဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံ ျဖစ္တာကို မေထာက္ခံတဲ့ ေမဟာ ၿဗိတိန္ကို အီးယူကေန ခြဲထြက္ေရး ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး ကြဲျပားမႈေတြကို ကုစားမယ္ဆုိတဲ့ ကတိကဝတ္ေတြ မျဖည့္ဆည္းႏုိင္ဘဲ ရာထူးက ဆင္းေပးခဲ့တာပါ။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေမဟာ ပါလီမန္အတြငး္ ဘရက္ဇစ္ သေဘာတူညီခ်က္ရေရး ႀကိဳးပမး္ရာမွာ သေဘာတူညီခ်က္ မရတာေၾကာင့္ ရာထူးကေန ႏုတ္ထြက္ခဲ့ရတာပါ။ ေမရာထူးက ႏုတ္ထြက္တာဟာ ဘရဲဆစ္ အက်ပ္အတညး္ကို ပိုမိုနက္ရိႈင္းေစမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ရာထူးက ႏုတ္ထြက္ေတာ့မယ္ဆုိတဲ့ ေၾကညာခ်က္မွာ “က်မ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးတဲ့ႏုိင္ငံကို အလုပ္အေကၽြးျပဳခြင့္ ရခဲ့ပါတယ္” ဆိုတဲ့ ေနာက္ဆံုးစာေၾကာင္းကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေမက ဆိုနင့္ေၾကကြဲစြာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ လာမယ့္ ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔မွာ ကြန္ဆာေဗးတစ္ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ကေန ႏုတ္ထြက္မယ္လုိ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ထရီဆာေမက ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

More News
Up