ဝီကီလိခ္တည္ေထာင္သူ ဂ်ဴလီယန္အက္ဆန္ကို ရာဇဝတ္မႈစြဲခ်က္ ၁၇ ခုျဖင့္ စြဲခ်က္တင္

ဓာတ္ပုံ - Getty Images
ဝီကီလိခ္တည္ေထာင္သူ ဂ်ဴလီယန္ အက္ဆန္ကို အေမရိကန္ တရားေရးဌာနက ရာဇဝတ္မႈ စြဲခ်က္ ၁၇ ခုနဲ႔ ေမလ ၂၃ ရက္ေန႔က စြဲခ်က္တင္လုိက္ပါတယ္။ တရားေရးဌာနက အက္ဆန္ဟာ လွ်ဳိ႕ဝွက္သတင္းရင္းျမစ္ နာမည္ေတြကို တရားမဝင္ ေဖာ္ျပၿပီး လွ်ိဳ႕ဝွက္သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူရာမွာ ေထာက္လွမး္ေရးကၽြမး္က်င္ ခ်ယ္ဆီးလ္မန္းနင္းနဲ႔ ပူးေပါင္းကူညီခဲ့တယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ အခုအခါ အက္ဆန္ဟာ စုစုေပါင္း ျပစ္မႈ ၁၈ မႈနဲ႔ စြဲခ်က္တင္ခံထားရၿပီး တကယ္လို႔ ျပစ္မႈထင္ရွားရင္ သူဟာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ေထာင္ဒဏ္က်ခံရမွာပါ။ အက္ဆန္ကို သူလွ်ိဳမႈ ျပစ္မႈေတြနဲ႔ စြဲခ်က္တင္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ ထူးျခားပါတယ္။ အေၾကာငး္ကေတာ့ လွ်ိဳ႕ဝွက္သတင္းအခ်က္အလက္ခုိးမႈ အပါအဝင္ အမႈအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ခ်ယ္ဆီးလ္မန္းနင္းတုိ႔လုိ အစိုးရအမႈထမး္ေတြကိုပဲ ပစ္မွတ္ထားၿပီး အဲဒီသတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ေဝသူေတြကို ပစ္မွတ္မထားလုိ႔ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up