အာရွယူ၁၉ အမ်ဳိးသမီး ခ်န္ပီယံရွစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာအသင္း အုပ္စုက်ပ္အတြင္း က်ေရာက္ | DVB