ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕တြင္ ေယာက်္ားကာမအားတုိးေဆးအတုမ်ား ဖမ္းမိ | DVB