၂၀၂၂ ကာတာကမၻာ့ဖလား ၃၂ သင္းျဖင့္ ဆက္က်င္းပမည္ | DVB