ခ်စ္စဖြယ္ ေခြးကေလးႏွင့္ ကၽြဲႀကီးတေကာင္ၾကား မတူကြဲျပားသည့္ ေမတၱာေရာင္ျပန္ (႐ုပ္သံ) | DVB