ဘန္ေကာက္တြင္ ခြဲစိတ္မႈခံယူေနသည့္ ေက်ာ္မင္းဦးႏွင့္ ေဇယ်ာႏုိင္ကုိ ဦးေဇာ္ေဇာ္ ၾကည့္႐ႈအားေပး | DVB