သဘာဝေဘးကာကြယ္ရန္ ပ႒ာန္းရြတ္လုပ္ေဆာင္ေနဟု ဧရာ၀တီတုိင္းအစိုးရေျပာ | DVB