မံုရြာၿမိဳ႕တြင္ ဂတ္စ္အိုးအေရာင္းဆိုင္ မီးေလာင္ | DVB