မန္ယူႏုိက္တက္အသင္း၏ ရာသီႀကိဳလက္မွတ္မ်ား ေရာင္းကုန္ၿပီး စံခ်ိန္တင္ | DVB