ဂၽြန္ထရာေဗာ္လ္တာႏွင့္ ေမာ္ဂန္ဖရီးမင္း အၿပိဳင္ႀကဲထားသည့္ ေဟာလိဝုဒ္႐ုပ္ရွင္ – The Poison Rose (နမူနာ) | DVB