ျပင္သစ္တြင္ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ အေၾကာေသေဝဒနာ ခံစားေနရသူကို ေဆးျပန္ကုေပးရန္ တရား႐ုံး အမိန္႔ထုတ္ | DVB