နိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားအတြက္ က်င့္၀တ္ျပ႒ာန္းခ်က္ ထုတ္ျပန္

၁၉၆၁ ခုနွစ္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီက ခ်မွတ္ခဲ့ဖူးတဲ့ စာနယ္ဇင္းက်င့္၀တ္ကို အေျခခံထားတဲ့ “သတင္းစာက်င့္၀တ္” ကို အစိုးရ သတင္းစာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ့က ေရးဆဲြ ျပ႒ာန္းလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီ က်င့္၀တ္ ၁၆ ခ်က္ထဲမွာ အရင္ေခတ္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီက ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ အခ်က္ ၁၁ ခ်က္ထဲက ၁၀ ခ်က္အျပင္ အျခား ျဖည့္စြက္ခ်က္ေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒီက်င့္၀တ္ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြထဲမွာ သတင္းကို ဘက္မလိုက္ဘဲ မွန္ကန္တိက်စြာ ေရးဖို့၊ ပုဂၢလိက အခြင့္အေရးကို ေလးစားဖို့၊ သတင္းရင္းျမစ္ကို လွ်ို့၀ွက္ထားဖို့၊ သတင္းေရးသားရာမွာ ေရးသားသူရဲ့အာေဘာ္ မပါ၀င္ဖို့၊ တရားရံုးကို မထီမဲ့ျမင္ျပုရာ ေရာက္ေအာင္ မေရးဖို့၊ ဘာသာေရးနဲ့ လူမ်ိုးေရး မုန္းတီးေစတဲ့ လံႈ့ေဆာ္ေရးသားမႈေတြ မေရးဖို့၊ တိုင္းျပည္နဲ့ ျပည္သူ အက်ိုးမဲ့ေစတာေတြကို မေရးသားဖုိ့ စတဲ့ အခ်က္ေတြပါ၀င္ပါတယ္။ ဒီလို က်င့္၀တ္ေတြနဲ့ ပတ္သက္လို့ သတင္းစာဆရာၾကီးေတြက ေရးသားေဖာ္ျပတာေတြ ႐ွိေပမယ့္ လိုက္နာက်င့္သံုးပါ့မယ္လို့ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ေၾကညာတဲ့ ပုဂၢလိက ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္း မ႐ွိခဲ့ဘဲ အခု နိုင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြက လိုက္နာဖို့ ျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့ ပထမဦးဆံုး ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

//
More News
Up