ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ မိုးသက္ေလျပင္းတိုက္ခတ္၊ လူေနအိမ္ႏွင္​့ အေဆာက္အဦမ်ား ပ်က္စီး | DVB