ဘရာဇီးတြင္ လက္နက္ကုိင္တစုက ဘားဆုိင္တြင္း ဝင္ေရာက္ပစ္ခတ္၊ လူ ၁၁ ဦးေသဆုံး | DVB