ေခ်ာက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေငြက်ပ္သိန္း ၂၈၀၀ ေက်ာ္ သံုးစြဲမည္ | DVB