ဟြန္ဒူးရပ္စ္တြင္ ပုဂၢလိက ေလယာဥ္တစီး ပင္လယ္ထဲပ်က္က်၊ ၅ ဦးေသဆုံး | DVB