ေက်ာက္ေတာ္တြင္ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ မိန္းကေလးငယ္ ၁ဦးေသဆုံး၊ ၅ ဦးဒဏ္ရာရ | DVB