ဂ်ာမနီတြင္ လူေသာင္းခ်ီစုေဝးၿပီး အီးယူကုိေထာက္ခံေၾကာင္း ဆႏၵျပ | DVB