ဂ်ပန္ဧကရာဇ္ႏွင့္ မိဖုရားတို႔ကို ေဒၚနယ္ထရမ့္ ေတြ႔ဆုံမည္ | DVB