အသင္းေခါင္းေဆာင္ ကြန္ပနီ မန္စီးတီးမွ ထြက္ခြာ | DVB