မႏၱေလးတြင္ ဓားကုိင္ေသာင္က်န္းသူကုိ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီး | DVB