ဖားကန္႔တြင္ ပထမဆုံး အဆင့္ျမႇင့္ ႐ုပ္ရွင္႐ုံဖြင့္လွစ္ | DVB