ေရႊဘုိ ကဆုန္ေညာင္ေရသြန္းပြဲေတာ္ လူ ၁ ေသာင္းေက်ာ္ လာေရာက္ | DVB