ေဒၚလာ သန္း ၁ဝဝ ခန္႔ခိုးယူသည့္ နက္ဝါ့ခ္တခုကို ႏိုင္ငံ ၆ ႏိုင္ငံက အာဏာပိုင္မ်ား ၿဖိဳခြင္း | DVB