ေဘာရစ္ဂၽြန္ဆင္ ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ေနရာ ဝင္ေရာက္အေရြးခံမည္ | DVB