ေဒါင္းတို႔မ်ိဳးဆက္သံခ်ပ္အဖြဲ႔၀င္ ၂ဦးကို ထပ္မံတရားစြဲၿပီး အင္းစိန္ေထာင္ ပို႔ေဆာင္ | DVB