A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ မတ္ပဲက ပိသာ ၆၀ ဝင္တအိတ္ကုိ ၈၁၂၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၃၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ မတ္ပဲ (သစ္) တအိတ္ကုိ ၈၀၀၀၀ ကေန ၈၃၀၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္ ၁၈၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားပါတယ္။ ပဲစင္းငုံနီ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲစင္းငုံနီ (သစ္) က ပိသာ ၆၀ ဝင္တအိတ္ကုိ ၉၇၀၀၀ ကေန ၉၈၀၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ေအာင္လံကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲစင္းငုံနီ (သစ္) တအိတ္ကုိ ၉၆၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၅၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်သြားပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ ေအာင္လံကုန္စည္ဒုိင္ ၂၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားပါတယ္။ ပဲတီစိမ္း မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲတီစိမ္းက ၅၆ ဒသမ ၂၅ ပိသာဝင္ တအိတ္ကုိ ၁၁၃၀၀၀ ကေန ၁၁၅၀၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၄၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်သြားပါတယ္။ ဆင္ျဖဴကၽြန္း ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲတီစိမ္းတအိတ္ကုိ ၁၁၇၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၃၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်သြားပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ ဆင္ျဖဴကၽြန္းကုန္စည္ဒုိင္ ၂၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၾကက္သြန္နီတပိသာကုိ ၂၅၀ ကေန ၄၇၅ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၾကက္သြန္နီတပိသာကုိ ၃၀၀ ကေန ၅၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ပခုကၠဴနဲ႔ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒုိင္ ၂၅ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားပါတယ္။ ပန္းေဂၚဖီ သီရိမဂၤလာေစ်း ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပန္းေဂၚဖီတပြင့္ကုိ ၅၀၀ ကေန ၈၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ေအာင္ပန္းကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပန္းေဂၚဖီတပြင့္ကုိ ၅၅၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၅၀ က်ပ္ ေစ်းက်သြားပါတယ္။ သီရိမဂၤလာေစ်းနဲ႔ ေအာင္ပန္းကုန္စည္ဒုိင္ ၂၅၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားပါတယ္။ ေဂၚဖီထုပ္ သီရိမဂၤလာေစ်း ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ေဂၚဖီတထုပ္ကုိ ၈၀၀ ကေန ၁၀၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ေအာင္ပန္းကုန္စည္ဒုိင္မွာ ေဂၚဖီတထုပ္ကုိ ၇၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၅၀ က်ပ္ ေစ်းက်သြားပါတယ္။ သီရိမဂၤလာေစ်းနဲ႔ ေအာင္ပန္းကုန္စည္ဒုိင္ ၃၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့ သီးႏွံေတြထဲက ပဲတီစိမ္းကေတာ့ ဒီတပတ္မွာ ေစ်းက်ေနပါတယ္။ ပဲတီစိမ္းအသစ္ေတြ ထြက္ရွိေနတာေၾကာင့္ ေစ်းက်တာျဖစ္ပါတယ္။ ပဲတီစိမ္းက အရင္တပတ္ထက္္ ၃၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်ေနပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီကေတာ့ ဒီအပတ္မွာ ေစ်းအေျပာင္းအလဲ မရွိပါဘူး။ ၾကက္သြန္နီေစ်းကြက္လည္း ေအးေနပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ေစ်းထပ္က်ဖုိ႔ ရွိေနပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီကေတာ့ ဒီအပတ္မွာ ၃၅၀ ကေန ၅၅၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိေနပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့ သီးႏွံေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွွ် ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။ သတင္း – AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up