မဲေဆာက္တြင္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ၁၀၀ ေက်ာ္ဖမ္းဆီးခံရ | DVB