အီဖယ္ေမွ်ာ္စင္ဖြင့္လွစ္ျခင္း ႏွစ္ ၁၃ဝ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ေရာင္စုံမီးအလွဆင္ယင္ ျပသ (႐ုပ္သံ) | DVB