က်ဳးဘားတြင္ ျမန္မာသံ႐ံုးဖြင့္ရန္ က်ပ္ ၈၅၉ သန္းေက်ာ္ ေတာင္းခံ | DVB