ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္က စစ္ေဘးေရွာင္ ၂၆၀၀ ေက်ာ္ကုိ အ၀တ္အထည္မ်ား ေထာက္ပံ့ | DVB