အိႏၵိယေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စဥ္ ၿပိဳင္ဘက္ပါတီ ေထာက္ခံသူမ်ားၾကား အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္

အိႏိၵယႏုိင္ငံ အေနာက္ဘန္ေဂါျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ကိုလ္ကတၱားမွာ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စညး္႐ုံးေနစဥ္အတြငး္ ၿပိဳင္ဘက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ေထာက္ခံသူေတြအၾကား အၾကမး္ဖက္မႈ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ အာဏာရ ဘီေဂ်ပီပါတီ ေထာက္ခံသူ ၁၀၀ ေက်ာ္ကို ထိန္းသိမး္ခဲ့တယ္လို႔ ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔က ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔မွာ ေျပာပါတယ္။ ဘီေဂ်ပီပါတီ ဥကၠ႒ အာမစ္ရွားက ကိုလ္ကတၱားၿမိဳ႕ကို ျဖတ္ၿပီး မဲဆြယ္စည္း႐ုံးတာကို ၿပိဳင္ဘက္ပါတီ ေထာက္ခံသူေတြက တေယာက္ကိုတေယာက္ ခဲေတြ၊ ေရပုလင္းေတြနဲ႔ ပစ္ေပါက္ခဲ့ပါတယ္။ အိႏိၵယျပည္နယ္ေတြထဲမွာ အေနာက္ဘန္ေဂါျပည္နယ္ဟာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ တတိယအမ်ားဆံုး ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အၿပိဳင္အဆုိင္ႀကဲရတဲ့ ေနရာအျဖစ္ ေပၚထြက္လာတာပါ။ အဲဒီျပည္နယ္မွာ အာဏာရ ဘီေဂ်ပီပါတီက အတတ္ႏုိင္ဆံုး ႐ႈံးႏုိင္ေျခေတြကုိ ေရွာင္ရွားၿပီး အာဏာ ဆက္လက္ထိန္းထားဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနတာပါ။ ဘီေဂ်ပီပါတီဟာ ေဒသခံ ထရီနာမူးလ္ ကြန္ဂရက္ (TMC) ပါတီရဲ႕ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အတုိက္အခံ ျပဳတာေတြကို ရင္ဆုိင္ေနရပါတယ္။ TMC ပါတီဟာ အေနာက္ဘန္ေဂါျပည္နယ္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး အဲဒီပါတီဟာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မိုဒီကို အႀကီးအက်ယ္ ေဝဖန္တဲ့ ပါတီတခုလညး္ ျဖစ္ပါတယ္။ TMC ပါတီ ေထာက္ခံသူေတြကို ထိန္းသိမး္တာမရိွဘူးလို႔ ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔က ေျပာေပမယ့္ ပါတီေထာက္ခံသူေတြ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္း ဖ်က္ဆီးတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြကို စံုစမး္စစ္ေဆးသြားမယ္လို႔ သီးျခားလြတ္လပ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။

More News
Up