စိန္ေခၚမႈအသစ္မ်ား ရင္ဆုိင္ခ်င္၍ အက္သလက္တီကုိမွထြက္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ဟု ဂရစ္ဇ္မန္း ေျပာ | DVB