ရႊံ႕တြင္းထဲက်ေနသည့္ ၈ လသားအရြယ္ ဆင္ေပါက္ေလးကို ကယ္ဆယ္ (႐ုပ္သံ) | DVB