ကစားသမားတဝက္ခန္႔ ေရာင္းထုတ္ၿပီး အသင္းကုိ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ မန္ယူ ျပင္ဆင္ | DVB