ေနရပ္ျပန္ရန္ ဒုကၡသည္မ်ား လြတ္လြတ္လပ္လပ္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိဟု ကုလအရာရွိေျပာ | DVB