လူကုန္ကူးဂိုဏ္းက ထိုင္းစာပို႔ယာဥ္ျဖင့္ တင္ေဆာင္လာသည့္ တရားမ၀င္ျမန္မာမ်ား ဖမ္းမိ | DVB