ေက်ာက္တန္းရြာ ပစ္ခတ္မႈတြင္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သူ ၈ ဦးအနက္ ၁ဦးေသဆုံး | DVB