ဂြၿမိဳ႕တြင္ အသက္ ၈၈ ႏွစ္အရြယ္အဘိုးအို ၁ ဦး ဆြဲႀကိဳးခ်ေသဆံုး | DVB