ပါကစၥတန္ ဗလီတခုအနီး လက္လုပ္ဗုံးေပါက္ကြဲ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၄ ဦးထက္မနညး္ ေသဆုံး | DVB