အိုင္ဒီပီစခန္းအားလုံး အျမန္ဆုံးပိတ္သိမ္းမည္ဟု လူကယ္ျပန္ဝန္ႀကီးေျပာ | DVB