ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ သူနာျပဳ ၁ ဦး အဓမၼျပဳက်င့္ သတ္ျဖတ္ခံရၿပီးေနာက္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ေပၚေပါက္ | DVB