ကုလလက္ေထာက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ရခိုင္စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားထံ သြားခြင့္မရ | DVB